Kdo jsme?

Jsme kbelští skauti a v roce 2016 jsme oslavili 25 let od obnovení činnosti v Praze – Kbelích a také 80 let skautingu ve Kbelích (článek o oslavách si můžete přečíst tady).

Klubovnu máme v Bakovské ulici – v zadní části Lidového domu. Sami jsme si ji v roce 2000 přebudovali ze skladů bývalé vinárny. Od roku 2014 také používáme přilehlou zahradu za zdravotním střediskem.

17. koedukovaný oddíl

Náš dětský oddíl po tříleté pauze začal opět fungovat od září 2014 – nejdřív to byl oddíl tzv. benjamínků (předškoláků), od září 2015 se z něj stal koedukovaný oddíl vlčat, což jsou u skautů děti na prvním stupni ZŠ. Od školního roku 2018/2019 rozjíždíme i výchovnou kategorii skautů a skautek – dětí druhého stupně základky. Do sedmnáctého oddílu patří asi třicet dětíh členů. Naším cílem je umožnit dětem vyrůstat v nekonkurenčním prostředí, navázat přátelství, naučit je být ohleduplný, hrát fér, pomáhat, ale samézřejmě taky zažít dobrodružství, zábavu, smysluplně trávit čas, učit se nové věci a získat si vřelý vztah k přírodě. Navazujeme na činnost 17. oddílu, který pod názvem Apewakan, později Tate Washte, působil ve Kbelích do roku 2011.

Vyvrcholením prvního roku obnovené činnosti byl příměstský tábor, o rok později už jsme na tábor vyjeli mimo Prahu na základnu do Lužických hor, třetí tábor v Hodkově již byl v klasických podsadových stanech, napočtvrté už jsme tábořili v týpí.

Od jara 2016 také v našem oddíle začala působit i družina roverů (středoškoláků), která rozšiřuje své řady. Více se dozvíte v tomto článku.

15. rodinný oddíl Poljana

Výraz poljana se ve většině slovanských jazyků používá pro označení hory, horské louky. Poljana je také ovšem kbelský rodinný skautský oddíl. Ve Kbelích působí Junák už od začátku devadesátých let a tou dobou také většina z dnešních dospělých členů oddílu se skautingem začínala. Jak roky šly, stali se z nás roveři a v roce 2000 jsme založili roverský kmen Poljana, zároveň jsme byli i vedoucími dětských oddílů ve Kbelích (17. oddíl Apewakan, 37. oddíl Arnika, 17. oddíl Tate Washte).  Později jsme založili rodiny a stali se rodiči, původně roverský kmen Poljana tak byl přeměněn na rodinný oddíl. Počet rodin se pohybuje mezi deseti a patnácti. S dětmi tvoříme, hrajeme si, zpíváme a chodíme pravidelně cvičit. Jezdíme na výlety, podnikáme dobrodružné výpravy a každé léto vyrážíme na rodinný tábor. Kromě toho působíme jako vedoucí i servisní tým pro 17. dětský oddíl.

Akce pro veřejnost

Pořádáme také některé akce pro veřejnost. Na jaře to bývá vycházka kbelskou přírodou s Vítáním ptačího zpěvu;  třetí květnovou středu si od nás obvykle můžete koupit žlutou kytičku a podpořit tak boj proti rakovině; Od roku 2013 pravidelně na druhou adventní neděli otevíráme výstavu betlémů v naší klubovně, kterou zpříjemnujeme adventní čas jak dospělým kbelákům, tak i dětem z místních i okolních škol a školek. Na Štědrý den nás zase můžete potkat v lesoparku při vánoční nadílce pro zvířátka a dostat od nás Betlémské světlo. Také jsme se v minulosti spolupodíleli na přípravě kbelského Halloweenu a Masopustu, které pořádá KRC Cobydup.

Kam patříme?

Spadáme pod skautské středisko Athabaska Praha. Další oddíly Athabasky působí v sousedních Čakovicích a Letňanech. Jsme součástí (pobočným spolkem) Junáka – českého skauta, z.s. a jeho prostřednictvím i mezinárodních skautských organizací. To samo o sobě je pro nás velkým závazkem.

Kdo nejsme:

Kvůli četným dotazům upřesňujeme: ve Kbelích působí v posledních několika letech také další spolek / oddíl používající označení Skaut. Jedná se o původní oddíl ze Satalic, který před lety vystoupil z Junáka. Jeho vedoucím je K. Podlaha. Klubovnu měl nejprve ve staré hasičárně, po dokončení nového srubu v centrálním parku mu obec přidělila prostory tam. Na činnost kbelských skautských oddílů nikterak nenavazuje (více zde).

Novodobá historie skautingu ve Kbelích v kostce

V roce 1990 obnovil skautské oddíly ve Kbelích tehdejší učitel místní základní školy Vladimír Rubeš – Kim. Oddíly (37. dívčí a 17. chlapecký) navázaly na činnost oddílu Albatros, který Kim ve Kbelích vedl na konci šedesátých let, než byl Junák komunistickým režimem po krátkém fungování zakázán. Nepřímo navazujeme i na další oddíly z té doby, např. Avanti, někteří z nás jsou dětmi (i vnoučaty) jejich tehdejších členů. Mimochodem, chlapecký oddíl Avanti na konci šedesátých let také používal oddílové číslo 17.

První porevoluční tábor obnovených oddílů se konal v roce 1991 na Slovensku (Podsuchá), další pak v Potštejně (1992), v Lomnici nad Popelkou (1993, 1994), na Slovensku (1994), u Jablonného v Podještědí (1995, 1996), na Slovensku u Valaské Dubové (1997)

V roce 1998 roce dostaly oddíly novou krev do vedení (z řad prvních porevolučních oddílových dětí), rozrostly se a přejmenovaly – na chlapecký oddíl Apewakan (17. oddíl) a dívčí oddíl Arnika (37. oddíl). Několik let probíhala činnost oddílů částečně odděleně. Odrostlejší jedinci krom vedení mladších kamarádů v oddílech založili roku 2000 i roverský kmen Poljana (15. oddíl) a podnikli několik zahraničních expedic. V době největšího rozkvětu měly kbelské skautské oddíly dohromady okolo stovky členů. Oddíly tábořily ve Strmilově (1998), Machovské Lhotě (1998-1999), Velkých Petrovicích (2000-2001), Lukovišti (2002), Machovské Lhotě (2003) a Bělém (2003).

V roce 2004 byli kluci a holky sloučeni a vznikl koedukovaný oddíl Tate Washte (17. oddíl), který každý rok tábořil v obci Bělý pod Broumovskými stěnami. V roce 2011 ale bohužel pro nedostatek vedoucích ukončil svoji činnost, v Bělém proběhl ještě poslední roverský tábor.

Ve stejném roce se ovšem začali probouzet k činnosti bývali roveři z  kmene Poljana, kteří tou dobou už sami byli rodiči, a přetvořili svůj roverský kmen na rodinný skautský oddíl Poljana. V létě 2012 navázala Pojana na tradici letních táborů na Broumovsku (první rok ve zděném objektu, od roku 2013 v týpí) a od té doby se tam každý rok vrací. Od září 2014 pak byla obnovena činnost 17. dětského oddílu.

Dávná historie kbelských skautských oddílů

…je popsána v tomto článku. Kromě toho jsme v roce 2016 vydali almanachové vydání časopisu Kbelský skauting, který se tématem zabývá podrobněji. Zájemci, pište nám prostřenictvím našeho kontaktního formuláře.

Ve kbelské skautské historii však stále máme bílá místa, a tak jakékoliv informace pamětníků i zapůjčení materiálů z časů před rokem 1990 (zejména pak z doby první republiky a z období po druhé světové válce) velmi uvítáme.

Komentáře nejsou povoleny.