Kdo jsme?

Jsme kbelští skauti a v roce 2016 jsme oslavili 25 let od obnovení činnosti ve Kbelích a také 80 let skautingu ve Kbelích (článek o oslavách je tady).

Klubovnu máme v Bakovské ulici – v zadní části Lidového domu. Sami jsme si ji v roce 2000 přebudovali ze skladů bývalé vinárny. Od roku 2014 také používáme přilehlou zahradu.

17. oddíl – vlčata (koedukovaná) a roveři

Náš dětský oddíl po tříleté pauze funguje od září 2014 – nejprve to byl benjamínků, od září 2015 se z nás stal koedukovaný oddíl vlčat. Navazujeme na činnost 17. oddílu, který pod názvem Apewakan, později Tate Washte, působil ve Kbelích do roku 2011. Máme jednadvacet členů – kluků a holek od šestido devíti let. Naším cílem je umožnit dětem vyrůstat v nekonkurenčním prostředí, navázat přátelství, naučit je být ohleduplný, hrát fér, pomáhat a obecně získávat dobré návyky pro život ve společnosti. Dále pak zažít dobrodružství, zábavu, smysluplně trávit čas, učit se nové věci a získat si vřelý vztah k přírodě.

Vyvrcholením prvního roku činnosti byl příměstský tábor, toto léto už jsme na tábor vyjeli mimo Prahu na základnu do Lužických hor, třetí tábor v Hodkově již byl v klasických podsadových stanech.

Od jara 2016 také v našem oddíle začala působit družinu roverů (středoškoláků), která rozšiřuje své řady. Více se dozvíte v tomto článku.

15. rodinný oddíl Poljana

Výraz poljana se ve většině slovanských jazyků používá pro označení hory, horské louky. Poljana je také ovšem kbelský rodinný skautský oddíl, nebo (chcete-li) rodinný oddíl Junáka.

Ve Kbelích působí Junákod začátku devadesátých let a tou dobou také většina z dnešních dospělých členů oddílu se skautingem začínala. Jak roky šly, stali se z nás roveři a v roce 2000 jsme založili roverský kmen Poljana,  zároveň jsme byli i vedoucími dětských skautských oddílů ve Kbelích (17. oddíl Apewakan, 37. oddíl Arnika, 17. oddíl Tate Washte).  No a nakonec jsme – jak už to bývá – založili rodiny a sami se stali rodiči. A jelikož nám děti pomalu rostou, snažíme se skautovat i s nimi. Roverský kmen Poljana tak byl přeměněn na rodinný oddíl.

S dětmi tvoříme, hrajeme si, zpíváme a chodíme pravidelně cvičit. Jezdíme na výlety, podnikáme dobrodružné výpravy a v létě vyrážíme na rodinný tábor. Kromě toho působíme jako servisní tým pro 17. oddíl vlčat.

Pořádáme také některé akce pro veřejnost – na jaře to je vycházka kbelskou přírodou s Vítáním ptačího zpěvu;  třetí květnovou středu si od nás můžete koupit žlutou kytičku a podpořit tak boj proti rakovině; V uplynulých letech jsme uspořádali už tři ročníky výstavy betlémů a na Štědrý den nás pravidelně můžete potkat v lesoparku na vánoční nadílku pro zvířátka a dostat od nás Betlémské světlo. Také jsme se v minulosti spolupodíleli na přípravě kbelského Halloweenu a Masopustu, které pořádá KRC Cobydup.

Kdo nejsme:

Kvůli četným dotazům upřesňujeme: ve Kbelích působí v posledních několika letech také další spolek / oddíl používající označení Skaut. Jedná se o původní oddíl ze Satalic, který před lety vystoupil z Junáka, jeho vedoucím je K.Podlaha. Klubovnu měl nejprve ve staré hasičárně, po dokončení nového srubu v centrálním parku mu obec přidělila prostory tam. Na činnost kbelských skautských oddílů nikterak nenavazuje.

Kam patříme?

Jak 15. rodinný tak 17. dětský oddíl jsou součástí Junáka – českého skauta, z.s. a jeho prostřednictvím i mezinárodních skautských organizací. To samo o sobě je pro nás velkým závazkem.

Spadáme pod skautské středisko Athabaska Praha. Další oddíly tohoto střediska působí v Čakovicích a Letňanech: jedná se o oddíly všech věkových kategorií, a tedy ani starší kbeláci se zájmem o skauting nepřijdou zkrátka – rády je uvidí na svých schůzkách ostatní oddíly skautského střediska Athabaska. Schůzky se konají v Čakovicích a Letňanech a rodiče s dětmi se mohou samozřejmě přijít na schůzku nejdřív podívat. Rozpis schůzek najdete tady.

Novodobá historie skautingu ve Kbelích

V roce 1990 obnovil skautské oddíly ve Kbelích tehdejší učitel místní základní školy Vladimír Rubeš – Kim. Oddíly (37. dívčí a 17. chlapecký) navázaly na činnost oddílu Albatros, který Kim ve Kbelích vedl na konci šedesátých let, než byl Junák komunistickým režimem po krátkém fungování zakázán. Nepřímo navazujeme i na další oddíly z té doby, např. Avanti, někteří z nás jsou dětmi (i vnoučaty) jejich tehdejších členů.

První porevoluční tábor se konal v roce 1991 na Slovensku (Podsuchá), další pak v Potštejně (1992), v Lomnici nad Popelkou (1993, 1994), na Slovensku (1994), u Jablonného v Podještědí (1995, 1996), na Slovensku u Valaské Dubové (1997)

V roce 1998 roce dostaly oddíly novou krev do vedení, rozrostly se a přejmenovaly – na chlapecký oddíl Apewakan (17. oddíl) a dívčí oddíl Arnika (37. oddíl). Několik let probíhala činnost oddílů částečně odděleně. Odrostlejší jedinci krom vedení mladších kamarádů v oddílech založili roku 2000 i roverský kmen Poljana (15. oddíl) a podnikli několik zahraničních expedic. V době největšího rozkvětu měly kbelské skautské oddíly dohromady okolo stovky členů. Oddíly tábořily ve Strmilově (1998), Machovské Lhotě (1998-1999), Velkých Petrovicích (2000-2001), Lukovišti (2002), Machovské Lhotě (2003) a Bělém (2003).

V roce 2004 byli kluci a holky sloučeni a vznikl koedukovaný oddíl Tate Washte (17. oddíl), který každý rok tábořil v obci Bělý pod Broumovskými stěnami. V roce 2011 ale bohužel pro nedostatek vedoucích ukončil svoji činnost, proběhl ještě poslední roverský tábor.

Ve stejném roce se ovšem začali probouzet k činnosti roveři z  kmene Poljana, mezitím již zasloužilí otcové a matky, a přetvořili svůj roverský kmen na rodinný skautský oddíl Poljana. V létě 2012 jsme navázali na tradici skautských táborů v Bělém.

Od září 2014 byla obnovena činnost 17. dětského oddílu.

Jakékoliv informace pamětníků i zapůjčení materiálů z časů před rokem 1990 uvítáme.

Komentáře nejsou povoleny.