80 let skautingu ve Kbelích – minulost a současnost

Skauting vznikl na počátku 20. století v Anglii a byl tehdy velmi progresivní metodou a systémem mimoškolních aktivit britské mládeže. Netrvalo dlouho a vznikla i česká odnož. Za první republiky skauting, tehdy nazývaný junáctví, zažil svůj rozkvět, jemuž se do cesty postavila až nacistická okupace. Nicméně i za války a krátkou dobu po ní skauting fungoval i přes Frankovo nařízení o rozpuštění organizace.

Skautské oddíly ve Kbelích mají velikou tradici, která sahá až do třicátých let minulého století. Intenzivní činnost probíhala ve Kbelích i v krátkém období po druhé světové válce, až do roku 1948, než byl Junák opět zakázán. Při krátkém, leč intenzivním obnovení činnosti skautingu v roce 1968 vzniklo 14. středisko s názvem Maják s minimálně osmi oddíly, jehož členem byl mj. již tehdy Vladimír Rubeš – Kim, většině Kbeláků známý jako učitel zdejší základní školy, který vedl 83.oddíl junáků Albatros. Zároveň fungovaly ve Kbelích další oddíly, např. Avanti, jehož členy byli rodiče některých z nás. Skauting byl následně opět zakázán a přežíval jen v ilegalitě. Při jeho opětovném obnovení v roce 1990 byla obnovena i činnost kbelských oddílů. A byl to Vladimír Rubeš, který stál na novém začátku kbelského skautingu. Vznikla nová organizace Český junák – svaz skautů a skautek, která plynule navazuje na předválečné období, krátké intermezzo v letech šedesátých a na ilegální činnost v časech normalizace.

Od obnovení v roce 1990 uběhlo 25 let. Kim se letošního výročí už nedožil, kromě něj zde však dlouhých 25 let existují oddíly, jimiž prošlo na 300 mladých Kbeláků. My, jakožto zástupci této generace jsme přesvědčeni, že je to dobrý důvod k oslavě a rekapitulaci naší dosavadní činnosti, a proto jsme se rozhodli v sobotu 7. května 2016 uspořádat k této příležitosti akci – Oslavu výročí 80 let skautingu a 25 let od obnovení Junáka ve Kbelích.

Srdečně zveme všechny, kterým je skauting blízký, aby toto výročí oslavili s námi. Obzvláště pak zveme všechny ty, kdo našimi i historickými oddíly prošli a zanechali tak ve společné historii svou stopu, samozřejmě i jejich rodiče, prarodiče nebo děti. Stejně tak jsou srdečně zváni zástupci široké veřejnosti a rodiny současných členů oddílů – vlčat.

V této souvislosti pociťujeme potřebu uvést na pravou míru existenci dvou organizací vystupujících ve Kbelích jako skauti:  vedle nás je tou druhou oddíl pana Podlahy – Skaut S.S.V. (klubovna ve srubu v parku), který se možná cítí být pokračovatelem naší práce a říká, že navazuje na činnost kbelských oddílů z dob předchozích (viz vyvěšení našich historických materiálů na jeho webových stránkách), není tomu však tak, alespoň my to tak vůbec nevnímáme. Často se nás lidé na Skaut S.S.V. ptají a stále dokola vysvětlujeme, že nikdy s našimi oddíly neměl nic společného, že sem svou činnost přesunul v roce 2011 ze Satalic a součástí Junáka přestal být již před mnoha lety.

Činnost p. Podlahy má s tou naší společného podle našeho názoru jen velmi málo, jde snad jen o podobnost ve jméně a několik vnějších znaků. Kromě toho, že máme velmi odlišnou tradici, věnujeme se i poměrně dost jiným aktivitám, vycházíme z jiných myšlenkových zdrojů a především používáme jiné výchovné metody. Naše aktivity jsou čistě neziskové a mají svůj základ v rozvoji osobnosti prostřednictvím svobodné výchovy a demokratických principů. Jsme nicméně rádi, že kbelská mládež má na výběr širokou škálu aktivit různého zaměření a i v rámci skautingu mají z čeho vybrat.

Prosíme Vás o to, abyste  spolku Skaut S.S.V. nezapůjčovali ani nedávali  historické materiály týkající se naší historie, tj. jakýchkoliv dřívějších kbelských skautských oddílů. Jde o historii naší a ne jejich. Máte-li však jakékoliv historické materiály, milerádi je vystavíme či informaci použijeme v rámci oslav či zpracovávání oddílové historie, na kterém pracujeme.

za kbelské oddíly organizace Junák – český skaut

Jan Hazlbauer (jan.hazlbauer@skaut.cz)

Příspěvek byl publikován v rubrice Články, Úvod. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.